BOOKS AND MORE
BOOKS AND MORE

UniTrail, az új tengelycsonk-kormányzás

Letöltés média csomag

Click for kibővített megtekintéséhez 

Az új UniTrail-kormányzással az Amazone mint első gyártó az UX 3200 és UX 4200 típusú vontatott permetezőgépekhez hidromechanikusan vezérelt kerék-kormányzást is kínál. A kerék-kormányzás a vonórúdkormányzással szemben azt az előnyt nyújtja, hogy lehetővé teszi a permetezőgép pontos, nyomban történő haladását anélkül, hogy a kormánymozdulatok negatív hatással lennének a vízszintes szórókeret-mozgásokra. Ennek annál nagyobb a jelentősége, minél nagyobb a szórókeret szélessége. A kerék-kormányzott munkagépek ezen felül lejtőn történő haladás közben borulás-biztosabbak mint a vonórúd-kormányzott munkagépek. Eddig egyenlőre a kerék-kormányzás csak mint elektro-hidraulikus rendszer volt elérhető, melynek vezérléséhez egy teljes szabályzó elektronikára van szükség, ilyen pl. az univerzális Amatron+. A hidromechanikus UniTrail-kormányzás használatához ezzel szemben csak a munkagép specifikus Amaspray fedélzeti számítógépre van szükség.

Az új UniTrail-kormányzás legfontosabb előnye a gyors, haladási sebességtől függet-len, de mégis teljesen nyugodt permetezőgép-kormányzási viselkedés. Ezen kívül a rendszer még becsukott szórókeret mellett is kormányozható és szinte teljesen nyom-követő utánfutással lehet vele haladni; ennek különösen az érzékeny sor-kultúrákban történő használatkor van jelentősége.

A rendszer működése
Az UniTrail-kormányzás során a kormányzás a zárt hidraulika-rendszerben történik. A rendszer egy működtető hengerből áll, mely a vonólap és a Hich-vonórúd között talál-ható valamint két fogadóhengerből, balra és jobbra a kormányzott permetezőgép ten-gelyen. A vontató kormányzása közben a működtető henger összenyomódik, a hidrau-likaolaj a fogadó hengerekbe áramlik és ennek megfelelően beáll a kormányzási hely-zet. Szükség esetén a kormánytengelyt szántóföldi használat során manuálisan felül lehet vezérelni. Ha a kormány elérte az ütközőpontot, közbelép a hidraulikus túlterhe-lés-biztosítás. A korábbi, tisztán mechanikusan kormányzott Amazone-BBG rendsze-rekkel összehasonlítva az UniTrail kerék-kormányzás az alkatrészek hosszabb élettar-tamával jelentős előnyöket biztosít.

A kijelzőn folyamatosan látható, hogy a tengely milyen helyzetben van. Így a vezető a kormányzást pontosan a középső helyzetben tudja átkapcsolni a közúti- és szántóföldi módra, de ellenőrizheti a lejtőn a manuális kormányzási korrekciókat is. Közúti mód választása esetén – a közúti és szántóföldi mód átkapcsolása a vontató kabinból tör-ténik – a működtető- és a fogadó hengerek egymástól szét vannak kapcsolva. A kor-mányzási mozgások közben a hidraulikaolaj már csak a működtető henger két kamrája között mozog, miközben a fogadó hengerek a permetező tengelyén a középállásban rögzítve vannak.

A permetező a II. kat. traktorcsatlakozással a két alsó emelőkarra csatlakozik. Ez az újragondolt és rendkívül stabil függesztés, melyet manapság a nagy talajművelő- és vetőgépek esetén használnak, nagyon nyugodt futású. Ezzel a függesztéssel a mun-kagép a közúti közlekedésben ugyanolyan nyugodt haladású mint a vonószem-függesztésű munkagépek. Az alsó megvezetőkben tapasztalható holtjáték olyannyira kis mértékű, hogy annak nagyon csekély a hatása a jármű menettulajdonságaira. Az új rendszer közúti maximális sebessége feltöltött tartály mellett 40 km/h.