Az „AmaTron Twin” alkalmazás általános használati feltételei

1. Szolgáltató

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG („AMAZONE”)
Az osnabrücki járásbíróság cégjegyzéke
Cégjegyzékszám: HRA 2716
USt-ID szám: DE117583895

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen – Németország
Telefon: +49 (0)5405 501-0
Fax: +49 (0)5405 501-147

e-mail: amazone@amazone.net
Domain: https://amazone.net/

Ügyvezető:

A HD International SE (Societas Europaea), amelyet Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hermeyer és Dr. Rainer Resch ügyvezető igazgatók képviselnek

az AmaTron Twin alkalmazással (a továbbiakban: „AmaTron Twin alkalmazás”) egy olyan alkalmazást kínál Önnek, amely lehetővé teszi egy AmaTron 4 térképes nézetének megjelenítését – korlátozott funkciókkal – mobil eszközön.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az AmaTron Twin alkalmazás használatához mobileszközre és adott esetben további hardverre van szükség.

2. Érvényességi kör

2.1 Jelen használati feltételek (a továbbiakban: „használati feltételek”) az általunk kínált AmaTron Twin alkalmazás és az összes kapcsolódó szolgáltatás használatára vonatkoznak.

2.2 A jelen használati feltételek aktuális verzióját bármikor megtekintheti, elmentheti és kinyomtathatja a [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/nutzungsbedingung-amatron-twin-66370] weboldalon, valamint a Amatron Twin alkalmazásban. Fenntartjuk magunknak a jogot a használati feltételek olyan változtatására, amelyek nem vonatkoznak a lényeges szerződési rendelkezésekre. Lényeges szerződési feltételek azok, amelyek érintik a szerződő partnerek fő szolgáltatási kötelezettségeit vagy egyebekben lényegesen meghatározzák a szerződő partnerek közötti egyensúlyi viszonyt.

2.3 Az alkalmazás beszerzése céljából felkeresett áruház használatára az adott áruház feltételei érvényesek, amelyek az Ön mobileszközén alapulnak. Ha az adott áruházban az alkalmazás beszerzésére vonatkozó feltételek ellentmondanak a jelen használati feltételeknek, akkor a jelen használati feltételek tekintendők irányadónak.

3. A szerződés megkötése és a szerződés tárgya

3.1 A jelen használati feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat (lásd a 12. pontot) elfogadásával (ha az „Elfogadom” gombra kattint) szerződés jön létre Ön és köztünk az AmaTron Twin alkalmazás jelen felhasználási feltételekkel történő használatára.

3.2 Ezúton biztosítjuk Önnek azt a nem kizárólagos, át nem ruházható jogot, hogy az AmaTron Twin alkalmazást a jelen használati feltételeknek megfelelően az AmaTron 4 térképes nézetének mobilkészülékén való megjelenítésére használja. Az AmaTron Twin alkalmazás különféle információkat és szolgáltatásokat kínál erre a célra. Ön csak az AmaTron Twin alkalmazás által megjelenített információkat jogosult felhasználni e célra. Az információk kereskedelmi felhasználása vagy terjesztése nem megengedett.

3.3 Ön nem jogosult az alkalmazást és annak tartalmát részben vagy egészben sokszorosítani. Tilos továbbá az AmaTron Twin alkalmazás visszafejtése.

4. Felhasználási feltételek

4.1 Az AmaTron Twin alkalmazás használatához általában a következőkre van szükség:

- Az AmaTron Twin alkalmazás csak egy AmaTron4 terminállal használható.

- Az AmaTron 4 terminált el kell látni az AmaTron4 Connect csomaggal.

- Az AmaTron Twin alkalmazás használatához be kell jelentkeznie személyes myAmazone felhasználói fiókján keresztül.

4.2 Az AmaTron Twin alkalmazás használatához egy olyan mobileszközre is szükség van, amely megfelel a következő műszaki követelményeknek:

- A mobileszközök és az AmaTron Twin alkalmazás technikai továbbfejlesztései miatt a technikai követelményeket rendszeresen módosítjuk, amiről folyamatosan tájékoztatunk Önt. Már most felhívjuk a figyelmét arra, hogy a műszaki követelmények jövőbeni változásai azt eredményezhetik, hogy Ön nem vagy nem miden funkciójával tudja használni az AmaTron Twin alkalmazást.

4.3 Az AmaTron Twin alkalmazás használatához a következő kiegészítő hardverekre is szüksége van (a funkciótól függően):

- AMAZONE WiFi-stick az AmaTron4 terminálhoz (az AmaTron 4 Connect csomag része)

A hardvernek megfelelően telepítve kell lennie az AmaTron4 terminálon, készen kell állnia a használatra, és a mobileszköznek csatlakoznia kell az internethez/mobilhálózathoz.

4.4 Az AmaTron Twin alkalmazás használatához elegendő adatátviteli sebességű internetkapcsolat szükséges az alkalmazás egyszeri aktiválásához mobileszközén. Emiatt költségei merülhetnek fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az AmaTron Twin alkalmazás használata ezért térben a hálózati szolgáltató rádióállomásainak vételi és adási területére korlátozódhat.

4.5 Az AmaTron Twin App szolgáltatás csak Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Svájcban, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Lengyelországban, Írországban, Lettországban, Észtországban és az Egyesült Királyságban érhető el.

5. Az AmaTron Twin alkalmazás funkciói, szolgáltatási köre

5.1 Az AmaTron Twin alkalmazás funkciói a következők:

- Egy AmaTron 4 terminál térképes nézetének megjelenítése mobileszközön

- A GPS-Switch alkalmazás kiválasztott funkciójának végrehajtása

5.2 Fenntartjuk a jogot az AmaTron Twin alkalmazás szolgáltatási körének módosítására, amennyiben ez a módosítás ésszerű a megállapodás szerinti szolgáltatás általános terjedelméhez képest. A szolgáltatási kör módosítása különösen akkor megengedett, ha:

- további szolgáltatási funkciókat kínálnak, illetve a meglévő szolgáltatási funkciók kiterjesztését kínálják;

- a szolgáltatási kör módosítása nem elengedhetetlen, de műszaki újítások vagy új szabályozási követelmények miatt szükséges;

- a szolgáltatásnyújtás lényeges számítási paraméterei utólag megváltoztak, ha ez a változás számunkra a szerződés megkötésekor ésszerűen nem volt előre látható, a módosítás nem jelent lényeges változást a szolgáltatási körben és a jövedelmezőség biztosításához szükséges az AmaTron Twin App ajánlatból; vagy

- az AmaTron Twin alkalmazás szolgáltatásához kapcsolódó AMAZONE gép(ek) műszaki változtatásai ezt a módosítást szükségessé teszik.

5.3 Azon szolgáltatások köréhez, amelyeknél a fent említett követelmények nem teljesülnek, írásban vagy elektronikus kommunikáció keretében (pl. e-mailben) további módosításokat ajánlunk Önnek a hatályba lépésük előtt kellő időben. Ezek a szerződés részeit képezik, ha Ön ezekkel egyetért. Ha Ön egy általunk meghatározott, méltányos, legkevesebb négy hét tartamú időn belül nem ért egyet az ajánlott módosítással, vagy visszavonja a beleegyezését, akkor jogunkban áll a meglévő használati szerződést a módosítás tervezett hatályba lépésének idejekor felmondani. Ebben az esetben az Ön által a szerződés teljes időtartamára kifizetett díjazást arányosan visszatérítjük.

5.4 Az AmaTron Twin alkalmazás részeként nyújtott szolgáltatások kizárólag elektronikus kommunikációs csatornákon (pl. Internet, mobilkommunikáció) keresztül érhetők el.

5.5 Az adatok és információk pontossága, valamint az AmaTron Twin alkalmazás szolgáltatásainak elérhetősége tekintetében kifejezetten hivatkozunk a 8. pontra.

6. Futamidő

Az AmaTron Twin alkalmazás használatának joga automatikusan lejár, amikor az AmaTron4 Connect csomag részeként lejár a megfelelő licencszerződés a hivatalos kereskedő és az ügyfél között.

7. Költségek

7.1 Az AmaTron Twin alkalmazás ingyenesen letölthető. Csak adott esetben még az egyes funkciókhoz szükséges hardverek költségei merülnek fel a funkciók engedélyezése mellett (lásd a 4. pontot). Ezen túlmenően az AmaTron Twin alkalmazás használatára vonatkozó jogosultság futamidején belül nem számítunk fel külön díjat.

7.2 Az AmaTron Twin alkalmazás használatából eredő adatátviteli költségek Önt terhelik.

8. Rendelkezésre állás és szavatosság

8.1 Nem vállalunk felelősséget vagy szavatosságot a megadott információk helyességéért, az AmaTron Twin alkalmazás biztonságáért és zavartalan elérhetőségéért. Az AmaTron Twin alkalmazásban az AMAZONE munkagéphez javasolt beállítási értékek pusztán ajánlások, és nem helyettesítik a felhasználó saját ellenőrzését.

8.2 A szolgáltatások nyújtásához működőképes és üzemkész mobileszköz szükséges. A megszakadt vagy késleltetett adatátvitel az AmaTron Twin alkalmazás hibás működését eredményezheti. A szolgáltatások minőségét a légköri viszonyok, a domborzati viszonyok, az AMAZONE gép helyzete vagy fizikai akadályok (pl. hidak, épületek) is ronthatják.

8.3 Zavart okozhatnak a rendelkezésre állásban az olyan vis major esetek, mint sztrájkok, a kizárások és a hatósági rendelkezések, a rövid idejű kapacitásszűkületek csúcsterhelések vagy harmadik fél telekommunikációs berendezéseiben fellépő zavarok miatt.

8.4 Mobileszköze működőképes és üzemkés állapotáért nem mi vagyunk a felelősek, hanem Ön.

9. Használati tudnivalók

Az AmaTron Twin alkalmazás semmilyen körülmények között nem helyettesítheti az AMAZONE termék használati útmutatóját. Ezért a termékeink biztonságos kezelése érdekben mindig tartsa be a kezelési útmutatóban leírtakat. Az AmaTron Twin alkalmazással együtt használt AmaTron4 terminál kezelését csak kellő jártasságú és képzettségű személyekre bízza.

10. Felelősség

10.1 Nem vállalunk felelősséget a szolgáltatások zavarai, megszakadásai és funkcióromlásai miatt, főként nem a 8. és 9. pontban leírt esetekben.

10.2 Teljes felelősséget vállalunk az általunk, törvényes képviselőink vagy helyettes ügynökeink által okozott károkért

10.2.1 haláleset, személyi sérülés vagy egészségkárosodás esetén,

10.2.2 szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegés esetén,

10.2.3 garanciális ígéretekért, ha vannak, és

10.2.4 amennyiben a fogyasztóvédelmi törvény alkalmazási területe nyitott.

10.3 Ha mi, a törvényes képviselőink és teljesítésben segítőink egyszerű hanyagságból megsértünk olyan lényeges szerződéses kötelezettségeket, amelyek teljesítése alapvető fontosságúak a szerződés előírásszerű teljesítéséhez, és amelyek betartásában Ön bízhat (ún. kardinális kötelezettségek), akkor a mi felelősségünk a szerződés megkötésekor előre látható károkra korlátozódik.

10.4 Ellenkező esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért.

11. A gép eladása vagy tartós átadása

11.1 Hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át harmadik félre az AMAZONE vállalattal az AmaTron Twin alkalmazásra kötött és fennálló licencszerződését. Ez akkor is érvényes, ha AMAZONE gépét harmadik félnek értékesíti vagy tartósan átadja.

11.2 Ön köteles az AmaTron Twin alkalmazás keretében minden aktív vagy kikapcsolt szolgáltatásról tájékoztatni azt a harmadik felet, akinek eladja vagy tartósan átadja az AMAZONE gépét.

12. Adatvédelem

Itt az AmaTron Twin alkalmazásra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatunkra hivatkozunk, amely megtekinthető az AmaTron Twin alkalmazásban, az alkalmazás megvásárlására lehetőséget kínáló áruházban, továbbá a [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/datenschutzerklaerung-amatron-twin-66368] címen.

13. Záró rendelkezés

13.1 Kizárólagos illetékes bíróság: D-49205 Hasbergen, Németország. Emellett jogunk van pert indítani az ügyféllel szemben illetékes bíróságnál vagy bármely más olyan bíróságnál, amely a nemzeti és nemzetközi jog szerint illetékes.

13.2 A Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes az ENSZ vásárlási jog kizárásával.