Automatikus bevezetőrendszer-elállítás

Automatische_Einleitsystemverstellung_rdax_170x227.jpg

Az ISOBUS terminálon keresztül a kiszórási mennyiség és a szórási táblázat minden további lényeges adata megadható a kiszórandó műtrágyához. Az Argus rendszer számára kiegészítésképpen megadtuk a szórási irányt az optimális keresztirányú elosztáshoz a szórási táblázatokban szereplőkkel együtt. Ennek az értéknek a segítségével az ArgusTwin rendszer folyamatosan összehasonlítja, hogy a szórótárcsát elhagyó műtrágya előírt szórási iránya megegyezik-e a tényleges iránnyal. Amennyiben a tényleges szórási irány a műtrágya egyenlőtlenségei, a kopott szórólapátok, a domboldalon haladás vagy elindulás/fékezés miatt eltérne az „előírt” szórási iránytól, a műtrágyaszóró önállóan, oldalanként külön korrigálja a bevezetőrendszer beállítását. Feltétele az elektromos bevezetőrendszer-elállítás.