Magelosztás - pontos, megbízható, a legegyszerűbb beállítás

ED03_06.jpg

A magadagolás szívólevegős elve

Az AMAZONE szemenkénti vetőgépek szívórendszerű elven működnek. A mechanikus (ED Special) vagy hidraulikus (ED Super) hajtású magadagolás maglesodrón keresztül történik, és jelentős előnyöket nyújt, mivel tulajdonképpen független a sebességtől és a mag alakjától. Az AMAZONE szemenkénti vetőgépek sajátossága a vetőtárcsában rejlik. A magokat vákuum szívja a kiemelkedő furatokhoz, és a maglesodróhoz szállítja. A kiemelkedő furatoknak keverő funkciója van, mivel ezek a furatok kiemelkednek a vetőtárcsa síkjából, és a vetőmagtartályban a vetőmagot mozgásba hozzák. A kiemelkedő furatok kúpos kialakításúak, így a törött szemek áthaladhatnak rajtuk, nem szorulnak be. A kiemelkedő furatoknak a vetőtárcsa síkjából kiálló része gondoskodik arról, hogy a mag szabadeséssel hagyja el a tárcsát anélkül, hogy esés közben még egyszer érintkezne a tárcsával. Ez rendkívül fontos a lehelyezési pontosság szempontjából.

Az AMAZONE maglesodró technika azért olyan előnyös, mert egyszerűen beállítható. Csupán 5 fokozat is tökéletesen elegendő bármilyen vetőmag esetén az optimális eredményhez. A maglesodró beállítása kimutathatóan érzéketlen a mag alakjával és a haladási sebességgel szemben. A jelenleg piacon levő kukoricafajták 85 %-a ugyanazzal a maglesodró beállítással adagolható ki!

Egy nagy ellenőrző ablak és/vagy a vetőházban elhelyezett fotocella szolgál a vetés ellenőrzésére. Ez érzékeli a mag meglétét a vetőtárcsán. Amennyiben hiba következtében a kivetett mennyiség több mint 10 %-kal eltér a megadott értéktől, akkor a terminálon hibaüzenet jelenik meg.


1. Maglesodró
2. Ellenőrzőnyílás
3. Optikai jeladó
4. Kidobó
5. Maradék-leeresztő fedél
6. Ürítőfedél
7. Szűkítő lemez