Automatikus szakaszkapcsolás GPS-Switch Section Controllal

Automatische Teilbreitenschaltung (1) Automatische Teilbreitenschaltung_Pantera

Ha a kezelendő terminál Section Control funkcióval rendelkezik, mint pl. az AMAZONE GPS-Switch szakaszolásnál, a szakasz váltása automatikusan, a GPS pozíciótól függetlenül történhet. Ha egy mező megművelt, automata üzemmódban a vezető teljes mértékben a jármű kezelésére koncentrálhat, mivel ékekben és fordulókban a szakaszváltás automatikusan történik.

Automatische Teilbreitenschaltung (2) Automatische Teilbreitenschaltung_1_Pantera
Automatische Telbreitenschaltung (3) Automatische Teilbreitenschaltung_2_Pantera

* Az értékek a terület jellegétől, a munkaszélességtől és a keretszakaszok számától függően változnak


Az automatikus szakaszkapcsolás előnyei:

A jövő növényvédelme meg kell, hogy változzon

A jövő növényvédelme meg kell, hogy változzon - A növényvédelem a földművelés fontos részét képezi a magas hozamok és az optimális minőségek érdekében. Ez a két tényező a világ növekvő népessége mellett rendkívüli szereppel bír az élelmiszerellátás biztosításához.