Adatvédelmi nyilatkozat a „myAmaRouter” alkalmazás használatához

Adatvédelmi nyilatkozat az AMAZONEN WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG „myAmaRouter” alkalmazásának használatához

A „myAmaRouter” alkalmazás használatával az ügyfél üzleti kapcsolatban áll velünk. Ennek keretében adatok keletkeznek, és mi rögzítjük az adatokat – akár személyhez kapcsolódó adatokat is – amelyeket a következő megállapodás keretében szándékozunk használni. Az adatvédelmi nyilatkozatunkkal tájékoztatjuk az ügyfelet a személyhez kapcsolódó adatai felhasználásáról a myAmaRouter alkalmazás használata során. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatait a mindenkori vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően feldolgozzuk. Az adatfeldolgozás jogi alapja a szerződés végrehajtásához szükséges adatfeldolgozás a DSGVO 6. cikkely 1. bek. b) pont), ill. a jogos érdekeltségünk a DSGVO adatfeldolgozásban, 6. cikkely, f) pont. Az ügyfél megerősíti, hogy tudomásul vette az adatvédelmi nyilatkozatunkat.

1.    Adatfeldolgozásért felelős szerv
A személlyel kapcsolatos adatok feldolgozásáért felelős szerv az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG, amelyet a Gaster Landmaschinenfabrik GmbH képvisel, amelyet Christian Dreyer és Dr. Justus Dreyer képvisel.
Ügyfeleink a következő címen érhetnek el bennünket:
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen, Németország
Telefon: +49 (0)5405 501-0
Fax: +49 (0)5405 501-147
E-Mail-Adresse: amazone@amazone.de

2.    Adatvédelmi megbízott
Adatvédelmi megbízottunk kapcsolattartó partnerként ügyfeleink rendelkezésére áll minden, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdés, ill. az adatvédelemmel kapcsolatos jogok gyakorlása vonatkozásában.
Adatvédelmi megbízottunk a következő címen érhető el ügyfeleink számára:
Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG adatvédelmi megbízottja
Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen, Németország
Telefon: [Telefonszám]
E-mail-cím: datenschutzbeauftragter@amazone.de

3.    Érintett adatok
3.1    Személlyel kapcsolatos adatok
A myAmaRouter alkalmazás használatának keretében adatokat dolgozunk fel. Ide tartoznak az olyan törzsadatok, munkaadatok és gépadatok, amelyek adott esetben személyes adatokat jelenthetnek és/vagy tartalmazhatnak. Személyes adatok mindazok az információk, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a következőkben „érintett személy”) vonatkoznak; azonosíthatónak tekinthető az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve, főként valamilyen ismérvhez, pl. névhez, jelzőszámhoz, telephelyi adatokhoz, online-jelzéshez vagy egy vagy több jellemzőhöz hozzárendelve azonosítható, amelyek kifejezik ezen természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságát. Az általunk feldolgozott adatok (törzsadatok, munkaadatok, gépadatok) önmagukban véve vagy összevetésben személlyel kapcsolatos adatok lehetnek.
3.2    Feldolgozás
Feldolgozásnak számít minden automatizált eljárással vagy a nélkül végzett eljárás vagy a személlyel kapcsolatos adatokkal összefüggésben végzett olyan műveletsor, mint létrehozás, regisztrálás, szervezés, rendezés, tárolás, illesztés vagy változtatás, kiolvasás, lekérdezés, alkalmazás, átadással történő nyilvánosságra hozás, terjesztés vagy más formában történő rendelkezésre bocsátás, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan és mi célból dolgozzuk fel egyes esetekben a különböző adatokat (törzsadatok, munkaadatok, gépadatok), a 4. és az 5. pontban talál közelebbi információkat.

4.    Adatkezelés a myAmaRouter alkalmazás használatának keretében a szerződésben megállapított kötelezettségek teljesítéséhez (6. cikk, 1. bek. b) DSGVO)
4.1    A myAmaRouter alkalmazás használatáról szóló, az Ön és a közöttünk fennálló szerződés megalapozásához, teljesítéséhez és befejezéséhez adatokat dolgozunk fel. A myAmaRouter alkalmazás célja, hogy az Ön AmaTron 4 készülékét csatlakoztassa az Ön Agrirouter-fiókjához, hogy az adatkészleteket közvetlenül az ön Agrirouter-fiókján keresztül tudja fogadni vagy továbbítani. Az adatok ily módon való elküldéséhez például szükséges lehet az adatoknak a kiolvasására, ill. lekérdezésére az AmaTron 4-ből való elküldés előtt. A DGSVO 6. cikk 1. bek. b) pontja értelmében e célból a következő információkat dolgozzuk fel, melyek - adott esetben - személyes adatokat jelenthetnek:
4.2    Törzsadatok, tehát minden alapvető informáió, mely a szerződés lebonyolításához szükséges, és rendszerint egy általunk létrehozott ügyfélfiókban kerül eltárolásra. Ide tartoznak többek között az ügyféladatok (név, kapcsolattartási adatok, jogi forma, cégjegyzékszám, illetékességek stb.), mezőadatok (név, helyzet, határok és mezőgazdasági adatok), valamint az esetleg eddig már kiadott megbízások.
4.3    Munkaadatok, vagyis minden olyan adat, amely összefügg a tőlünk beszerzett gép alkalmazásával. Ide tartoznak különösen a földrajzi helyre vonatkozó adatok, az alkalmazott anyagok (műtrágya, vetőmag), valamint a kihordott mennyiségek és a kijuttatásnál alkalmazott beállítások (beállítási paraméterek) beleértve a kihordási eredményeket és az eljárás által készített képeket.
4.4    Gépadatok, vagyis minden olyan információ, amely a tőlünk beszerzett gépre vonatkozik. Ide tartozik a gépszám (erre azért van szükségünk, hogy engedélyezzük a gépe számára a myAmaRouter alkalmazás használatát), a géphez tartozó vezérlőkészülékek sorozatszámai, valamint a mindenkori vezérlőkészüléken futó szoftver verziója, az olyan állandó adatok, mint a gép megnevezése, az alváz száma és a gyártási év, konfigurációs részletek és felszereltségi jellemzők, menetutak, telephelyek, használati idők, leterhelés, teljesítmény-és karbantartási adatok, valamint belső gépadatok, pl. különböző szenzorok értékei.

5.    Adatfeldolgozás a jogos érdekeink alapján (6. cikkely, 1. bek. f) pont) DSGVO
5.1    A szerződéses kötelezettségeink teljesítésén túl olyan információkat is feldolgozunk, amelyek ugyancsak személlyel kapcsolatos adatok lehetnek, hogy javíthassuk és továbbfejleszthessük termékeinket, és új termékeket tervezzünk az ügyfeleink számára. Ezért a 6. cikkely, 1. bek. f) pont) DSGVO értelmében jogos igényünk van termékeink további optimalizálása és új termékek kifejlesztése érdekében az adatok feldolgozására. Ehhez adott esetben az Ön következő adatait is feldolgozzuk:
5.2    Munkaadatok, vagyis minden olyan adat, amely összefügg a tőlünk beszerzett gép alkalmazásával. Ide tartozhatnak különösen az alkalmazott anyagok (műtrágya, vetőmag), valamint a kihordott mennyiségek és a kijuttatásnál alkalmazott beállítási paraméterek beleértve a kihordási eredményeket és az eljárás által készített képeket. A myAmaRouter alkalmazás használatának keretében jelen állás szerint viszont nem dolgozunk fel semmilyen munkaadatokat. Amennyiben a jövőben munkaadatok feldolgozására kerülne sor, akkor a munkaadatok alatt azon adatok értendők, melyek az általunk beszerzett gép használatával állnak összefüggésben. Az esetleges változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önt.
5.3    Gépadatok, vagyis minden olyan információ, amely a tőlünk beszerzett gépre vonatkozik. Ide tartozik a gépszám, a géphez tartozó vezérlőkészülékek sorozatszámai, valamint a mindenkori vezérlőkészüléken futó szoftver verziója, az olyan állandó adatok, mint a gép megnevezése, az alváz száma és a gyártási év, konfigurációs részletek és felszereltségi jellemzők, menetutak, telephelyek, használati idők, kihasználtság, teljesítmény- és karbantartási adatok, valamint belső gépadatok, pl. különböző szenzorok értékei. A myAmaRouter alkalmazás használatának keretében jelen állás szerint viszont nem dolgozunk fel semmilyen gépadatokat. Amennyiben a jövőben gépadatok feldolgozására kerülne sor, akkor a gépadatok alatt a fentiekben felsorolt adatok értendők. Az esetleges változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önt.
5.4    Azért, hogy folyamatosan javíthassuk az ajánlatunkat és ezzel együtt a termékeink minőségét, egy hiba előfordulásakor egy összeomlási jelentést is készítünk, amely a következő információkat tartalmazza:
5.4.1    Időadatok, mint az alkalmazás indulásának dátuma és ideje, a hiba fellépésének dátuma és ideje, és a hozzá tartozó időzóna.
5.4.2    Készülékinformációk, vagyis az operációs rendszer (Android vagy iOS), az operációs rendszer verziója, gyártó cég és modell.
5.4.3    Felhasználói információk, mint az operációs rendszerben beállított nyelv, a készülék képernyőjének mérete, egy egyértelmű, az alkalmazás telepítésekor véletlenül létrehozott telepítési ID, amelyet mi egyébként sehol sem használunk.
5.4.4    Hálózati információk, vagyis a mobil rádiós szolgáltató neve és országa.
5.4.5    Alkalmazásinformációk, főként a verzió és a build szám.
5.5    Törzsadatok, vagyis az összes olyan alapinformáció, amelyre a szerződés végrehajtásához szükség van, amelyeket később feldolgozhatunk, hogy az ügyfelet, vagyis Önt célirányosan tájékoztathassuk a felismert hibákról és az optimalizálási lehetőségekről. Ebben az esetben főként azokat az információkat dolgozzuk fel, amelyekre azért van szükség, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel.

6.    Az adatok tárolásának formája és időtartama
6.1    A személlyel kapcsolatos adatokat olyan formában tároljuk, ami az illető személy azonosítását csak addig teszi lehetővé, ameddig az a feldolgozás céljából szükséges.
6.2    Ügyfeleink személlyel kapcsolatos adatait maximum az üzleti kapcsolatunk befejeződése után egy évig tároljuk; a pénzügyi tranzakciók a törvényi rendelkezések értelmében tíz év után törlésre kerülnek. 

7.    Adatok fogadása
A törzsadatokat a szervereinken tároljuk. Adatait nem adjuk tovább rendszeresen harmadik félnek. Mint ismert, ez alól kivételt képeznek a DKE-Data GmbH & Co. KG számára továbbadott adatok, mely felelős az Ön Agrirouter-fiókjáért (mellyel Önnek az alkalmazás használatához rendelkeznie kell). A kommunikáció és ezzel együtt az adatcsere a myAmaRouter alkalmazás és az Ön Agrirouter-fiókja között az alkalmazás lényeges funkcióját jelenti. Az Agrirouter felhasználási feltételeiről és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről Ön már a fiók létrehozásakor tájékozódott, és azok bármikor elérhetők a DKE-Data GmbH & Co. KG honlapján.

8.    Az érintett személy jogai
Az DSGVO szerint Önnek mint érintett személynek különösen a következő jogai vannak velünk szemben:
8.1    Tájékozódási jog (15. cikkely, DSGVO): Önnek jogában áll megerősítést kérni arról, hogy feldolgozunk-e Önre vonatkozó személyes adatokat. Ha így van, akkor Önnek joga van tájékoztatást kérni ezekről a személlyel kapcsolatos adatokról és a következő információkról:
–    a feldolgozás célja;
–    a feldolgozásra kerülő, személlyel kapcsolatos adatok kategóriái;
–    azon fogadó felek vagy azon fogadó felek kategóriái, amelyek számára nyilvánossá lettek vagy lesznek téve a személlyel kapcsolatos adatok, különösen harmadik országban vagy nemzetközi szervezeteknél lévő fogadó felek esetén;
–    ha lehetséges, akkor az a tervezett időtartam, ameddig a személlyel kapcsolatos adatokat tárolják, ellenkező esetben az ezen időtartam meghatározására vonatkozó kritériumok;
–    az Ön joga az Ön személyével kapcsolatos adatok helyesbítésére vagy törlésére vagy az Ön joga a feldolgozás korlátozására vagy az Ön joga ezen feldolgozás visszavonására;
–    az Ön panasztételi joga a felügyeleti hatóságnál;
–    ha a személlyel kapcsolatos adatok nem Önnél keletkeztek, akkor az összes rendelkezésre álló információ az adatok származási helyéről;
–    automatikus döntéshozatal beleértve a profilalkotást a 22. cikkely 1. és 4. bekezdése szerint és – legalább is ezekben az esetekben – lényeges információk az alkalmazott logikáról, valamint az ilyen feldolgozás hatóköréről és a célul kitűzött kihatásairól.
Ingyenes másolatot kaphat tőlünk az adatairól. Ha további másolatokat kér, akkor fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket áthárítsuk Önre.
8.2    Helyesbítési jog (16. cikkely, DSGVO): Önnek jogában áll kérni a személlyel kapcsolatos érintett adatainak helyesbítését, ha ezek helytelenek vagy hiányosak lennének.
8.3    Törlési jog (17. cikkely, DSGVO): Önnek jogában áll, hogy kérje tőlünk a személlyel kapcsolatos adatainak törlését, ha fennáll a következő okok valamelyike:
–    a személlyel kapcsolatos adatokra azon célokra, amelyek miatt létrejöttek vagy egyéb módon feldolgozásra kerültek, már nincs szükség;
–    Ön visszavonta a feldolgozás alapjául szolgáló beleegyezését, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak;
–    Ön a 21. cikkely 1. bekezdése szerint kifogást emelt a feldolgozás ellen, és nincs magasabb fokú, jogos ok a feldolgozás elvégzésére, vagy Ön a 21.cikkely 2. bekezdése szerint ellenezte a feldolgozást;
–    a személlyel kapcsolatos adatok jogtalanul lettek feldolgozva;
ha nincs szükség a feldolgozásra,
–    annak biztosítására, hogy betartjuk a törvényes kötelezettségeket, amelyeket az Ön adatainak feldolgozása megkövetel (különösen a törvényes megőrzési határidőket);
–    a jogos igényeket érvényre juttatni, gyakorolni, vagy bennünket ezekkel szemben megvédeni.
8.4    Jog a feldolgozás korlátozására (18. cikkely, DSGVO): Önnek joga van arra, hogy kérje tőlünk a személlyel kapcsolatos adatai feldolgozásának korlátozását, ha
–    Ön vitatja az adatok helyességét arra az időre, amelyre nekünk szükségünk van az adatok helyességének ellenőrzéséhez;
–    jogtalan a feldolgozás, és Ön elutasítja az adatok törlését, hanem helyette a személlyel kapcsolatos adatok használatának korlátozását követeli;
–    feldolgozás céljából már nincs szükségünk az adataira, Önnek azonban szüksége van az adatokra a jogos igényeinek érvényre juttatásához, gyakorláshoz és megvédéséhez, vagy
–    Ön kifogást emelt a feldolgozás ellen a 21. cikkely 1. bekezdés szerint mindaddig, amíg nem igazolódik be, hogy a jogos indokaink felülírják az Önét.
8.5    Jog az adatátvitelre (20. cikkely, DSGVO): Kérelmére az Ön személlyel kapcsolatos adatait strukturált, járatos és géppel olvasható formátumban tároljuk, és ezeket más adatfeldolgozónak átadjuk, ha az adatfeldolgozás az Ön beleegyezésén alapul vagy a szerződés teljesítése céljából történik, és erre egy automatizált eljárással kerül sor.

8.6    Kifogásoláshoz való jog (21. cikkely. DSGVO): Önnek joga van a speciális helyzete okán az Ön személyével kapcsolatos adatok olyan feldolgozása ellen bármikor kifogást emelni, amely a DSGVO 6. cikkely, 1 bekezdés e) vagy f) pontja szerint történik; ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilalkotásra is. Ebben az esetben többé nem dolgozzuk fel a személyével kapcsolatos adatokat, hacsak nem tudjuk bizonyítani a feldolgozást kikényszerítő, védett okokat, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságát, vagy ha a feldolgozás az érvényesítést, a jogi igényeink gyakorlását vagy megvédését szolgálja.

8.7    Panasztételi jog: Önnek jogában áll más eljárásjogi vagy törvényes jogi segítség sérelme nélkül panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett sérelem tagállamában, ha úgy gondolja, hogy az Ön személlyel kapcsolatos adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi rendelkezést.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG, 2020